EXPANSIE HARSEN

VERHOGING VAN DE DRAAGKRACHT VAN DE GRONDPLATEN
TEN BEHOEVE VAN DE FUNDERING

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Versteviging van bestaande gebouwen of nieuwbouw met verzakkingen aan de fundering die oorzaak zijn geweest van schade en muurscheuren aan de bovenliggende muren;
- Liften en versteviging van industriële bestrating die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben om het gewicht van nieuwe zware machines of opslagplaatsen te kunnen dragen.

UITVOERING

Deze technologie wordt uitgevoerd door het injecteren van een speciaal ultra-consoliderend hars met een zeer hoge dichtheid in de bodem. De expansie wordt veroorzaakt door het mengen van twee componenten die het hars vormen. Deze componenten, in de bodem geïnjecteerd, verhogen hun volume en produceren een vaste conglomeraat met moleculaire structuur van gesloten cellen met een hoge mechanische weerstaand.
Dit is een technologie die wordt gebruikt wanneer de verzachte ondergrond onder de vloer wordt gevonden, in overeenstemming met de cilindrische bulb waarin de verticale druk, veroorzaakt door het gewicht van de constructie, wordt verspreid (Bousinnesq bulb). In andere gevallen is het noodzakelijk om gebruik te maken van verschillende technologieën zoals MICROPAAL OP DRUK die bij grotere dieptes werken.
Novatek heeft consoliderende harsen ontwikkeld met verschillen in dichtheid, reactietijden en drukkracht.
De injectie van consoliderende hars met gecontroleerde diffusie kan worden uitgevoerd, afhankelijk van het geval, zowel individueel als met een verticale overlapping (verticaal boven elkaar hars-injecties), teneinde de volledige cilindrische bulb van de druk te bestrijken.
 

GEMIXTE INJECTIES OP MEERDER NIVEAUS

De injecties van expansie harsen met verticale overlapping vinden plaats door het injecteren van harsen in de bodem, op meerdere niveaus diepte, gebruikmakend van harsen met verschillende expansieve capaciteiten, dichtheid en afschuifweerstand afhankelijk van de behoeftes. De injecties van expansie harsen op meerdere niveaus diepte wordt normaal gesproken uitgevoerd door het injecteren op het eerste niveau, direct onder de fundering, een hars met een hoge densiteit HDR1000, met een zeer lage uitzettingscoëfficiënt, gewoonlijk 1:3, en een snelle reactietijd, ongeveer 10-15 seconden. Het doel hiervan is om de draagvlak voor de fundering op de grond uniform te maken en het eventueel uiteengevallen metselwerk te herstellen. De hoge dichtheid van het materiaal maakt het mogelijk om zeer hoge weerstanden tegen samendrukking te bereiken, met name in de punten waarop er een grotere druk op de grond is. Dieper in de grond wordt de hars HDR300 STATIC gebruikt; dit is de laatst uitgevonden hars van onze onderzoekslaboratoria en op dit moment exclusief bij Novatek. Dit type hars met een uitzettingscoëfficiënt van ongeveer 1:12, heeft de waardevolle eigenschap om in enkele seconden haar eigen vorm te veranderen van vloeibaar naar gelachtig halfvast, om vervolgens langzaam haar eigen volume te verhogen en uiteindelijk de solide staat te bereiken. De cilindrische bulb van de druk wordt volledig behandeld met HDR300 STATISCHE hars-injecties. De bulb bestaat uit het geheel van de bodem die reageert op de belasting van het gebouw. De HDR300 STATIC hars maakt het mogelijk om samen te profiteren van de trage expansiereactie, die zeer effectief is bij de consolidatie in de diepte, en de noodzaak dat de hars in de nabijheid van het injectiepunt blijft om zo ook onnodige en kostbare verspreidingen in aangrenzende gebieden te vermijden.

BESCHRIJVING UITVOERINGSFASE

De uitvoeringsfase vindt plaats door het consolideren van de grond onder de vloer door middel van harsinjecties met een gecontroleerde diffusie.
Deze techniek omvat het verticaal boren in de funderingen d.m.v. spiraalvormige boorbit van kleine diameter, meestal 1,8-2,6 cm (met een afstand van ongeveer 1 m) en daaropvolgende injectiedruk van hars in de grond op een of meer niveaus diep. Door een chemische reactie, verhardt de hars, expandeert in volume en zorgt voor de opvulling van de lege ruimtes, de consolidatie en verhoging van het draagvermogen van de grond onder de fundering en indien nodig het liften van de structuur.
De injectie op meerder niveaus diepte wordt door Novatek beschouwd als van essentieel belang, aangezien de toepassing van overlappende injecties voor een verticale uniformiteit in het consolidatieproces zorgt en garandeert alsook, als gevolg daarvan, voor de doeltreffendheid en de tijdsduur van de interventie.
Het type te gebruiken hars wordt gekozen in de onderzoeksfase door de technici van Novatek, volgens de analyse van de geologische gegevens, het type en de dimensie van de funderingen en in verband met de scheurpatroon.
Injecties van harsen met verschillende dichtheid en verspreidingstijden worden gecombineerd in dezelfde interventie afhankelijk van de kenmerken van de bodem en de te behandelen funderingen.

Technische parameters van de expansie harsen Novatek