MICROPAAL OP DRUK

VOOR DE OVERBRENGING VAN HET STRUCTURELE GEWICHT OP EEN DIEPERE GROND

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Versteviging van fundering van gewapend beton van bestaande gebouwen of nieuwbouw, die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, ten opzichte van slechte mechanische eigenschappen van de bodem;
- Versteviging van bestaande gebouwen met verzakkingen aan de fundering die oorzaak zijn geweest van schade en muurscheuren aan de bovenliggende muren, wegens de aantasting van de bodem;
- Versteviging van industriële bestrating die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, waarop zware machines of interne zware structuren staan of bewegen (opslagplaatsen in fabriekshallen, ezv.).

BESCHRIJVING VAN DE TECHNOLOGIE

De micropaal op druk MP/60 zijn werken van diepe fundering en ze zijn de trots van Novatek technologieën, een van de moderne technologie, met weinig overlast voor de versteviging van fundering. Deze technologie wordt gebruikt wanneer de verzakking bevind zich niet alleen bij de verticale druk (van Bousinnesq bulb), een daarom is het noodzakelijk dat de structureel belasting wordt overgebracht in diepere en sterkte ondergrond.
Voordelen van de micropaal MP/60:
- Weinig overlast ten opzichte van de traditionele methodes;
- De methode die gebruikt wordt voor het inbrengen van de micropaal stelt ons in staat om de drukkracht bij het inbrengen van de micropaal tijdens het hele proces constant te monitoren. Dit betekent dat het plaatsen van de micropalen onder druk, zal pas beëindigen bij het bereiken van de gewenste inbreng-druk, onafhankelijk van de dipte;
- De draagkracht testen kunnen worden gebruikt voor het ontwerp van de werkzaamheden of voor de controle ervan. Afhankelijk van het betreffende geval kunnen ze vóór het ontwerpen van de werkzaamheden worden verricht of na het beëindigen van de werkzaamheden.
De micropaal MP/60 zijn palen met een gewalste structuur die verhoogt de zijdelingse wrijving van de micropaal en derhalve de greep van de micropaal in de grond.

UITVOERING

Doormiddel van een handboormachine, worden in de fundering of in de muren verticale gaten van ø7 cm geboord. De micropaal zal door de boorgat worden gedrukt met behulp van de hydraulische vijzel. De micropalen hebben een lengte van één meter, externe diameter 6,1 cm en dikte 0,8 cm en ze zijn aan elkaar geschroefd met een hoog belastbare verbindingsstuk met schroefdraad. Het proces beëindigd zodra de micropaal een draagkrachtige aardlaag bereikt die hem in staat stelt om een kracht van 22-25 ton te dragen.
Zodra de benodigde druk bereikt is, wordt de verbinding tussen de kop van de micropaal en de fundering bevestigd door middel van het gieten van expansieve cementmortel met hoge resistentie type Emaco S55, met kleefkracht circa 6MPa.
Na de inbrengen van de micropalen MP/60 bestaat een verhoging van de laterale greep. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door de verspreiding van de drukverdeling in de dagen volgend op de inbreng van de micropalen.