GRONDVERSTEVIGING

DE MEEST INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR DE VERSTEVIGING VAN FUNDERINGSGRONDEN

DE OORZAKEN VAN VERZAKKING

De verzakking van een funderingsgrond kan worden teruggeleid tot een enkele oorzaak of een combinatie van oorzaken. De belangrijkste zijn: inklinking van de grond na perioden van droogte, uitwassing door neerslag, putten of rioolleidingen, een verhoging van de puntvormige belasting op de bodem zelf, een open uitgraving of ondergronds graafwerk in de directe omgeving van het gebouw, veranderingen in de spreiding van de poriënwaterspanning, een gewijzigde verzadigingsgraad van de bodem (watergehalte) en oppervlakte- of dieptetrillingen door menselijke of omgevingsfactoren. Bouwgrond kan met name verzakken wanneer de bodem een korrelige structuur met een hoog gehalte aan kleideeltjes heeft.
Een verslechtering van de geotechnische eigenschappen van de bodem, en vooral van kleigrond, leidt tot veranderingen in de chemische bodemsamenstelling en in de grondwaterstroming, waardoor fijnere gronddeeltjes (kleideeltjes) wegspoelen en er leemtes ontstaan. In het geval van zachte, korrelige bodemsoorten leiden deze verschijnselen tot inklinking van de bodem en dientengevolge tot verzakking van de hele constructie.

DE OPLOSSING

De stabilisering van de fundering en de ondergrond is van essentieel belang voor een definitief herstel van structurele verzakkingen die gepaard gaan met scheurvorming in muren. De funderingsgrond kan worden gestabiliseerd door het terrein waarop het gewicht van de constructie aangrijpt te versterken. Op deze manier wordt de kern van het probleem aangepakt en kan verdere verzakking worden voorkomen. Zo komt de stabiliteit en dientengevolge de bruikbaarheid van het gebouw niet in gevaar.
De verstevigingswerkzaamheden kunnen voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen worden uitgevoerd. In beide gevallen worden in de eerste plaats de fundering en de ondergrond versterkt door middel van bodeminjecties met expansiehars die leiden tot een verbetering van de technische eigenschappen van de grond waarop het gewicht van het gebouw rust. Vervolgens wordt de bouwconstructie definitief aan een diepere, harde grondlaag verankerd door de installatie van hydraulische gedrukte micropalen van Novatek. Dankzij deze methode is het mogelijk zowel de bodem als de fundering te verstevigen.

De oplossing bij uitstek is Novatek die met haar methodes op basis van zeer innovatieve civieltechnische en industriële technieken voor bodem- en funderingsherstel elk jaar duizenden snelle en weinig invasieve ingrepen met tien jaar garantie verricht. De methodes van Novatek zijn ontworpen door vakkundige ingenieurs en worden toegepast door gespecialiseerd personeel met jarenlange ervaring.

Novatek lost uw problemen met de verzakking van muren en de daaropvolgende scheurvorming definitief op! Gegarandeerd!

Onze technieken