Track Pile

Wat is Track Pile®

Track Pile® is een revolutionaire techniek waarmee Novatek-micropalen binnen een buitengewoon korte tijd tot op grote diepte in de grond kunnen worden gedreven.

De snelheid van de machine waarmee het werk wordt uitgevoerd is zonder meer indrukwekkend, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat er twee micropalen tegelijk kunnen worden geïnstalleerd. In tegenstelling tot micropalen onder voorspanning, is verankering met de fundering bij Track Pile™ niet nodig omdat de verankering alleen door het gewicht van de machine zelf tot stand komt.

De Track Pile® -methode is geschikt voor funderingen van nieuwbouw en in bepaalde gevallen ook voor gebouwen die al in aanbouw zijn of bestaande gebouwen. Deze techniek is ideaal voor de eerste fase van de bouw. De micropalen worden nog vóór het storten van de fundering rechtstreeks in de grond gedreven. In de tweede fase van het werk wordt wapening aangebracht aan de bovenste uiteinden van de micropalen die daardoor rechtstreeks worden verbonden met de wapening van de funderingsconstructie.

Na het inboren bereiken de micropalen onmiddellijk de in het ontwerp voorgeschreven draagkracht en kan de fundering snel en zonder verder uitstel worden gerealiseerd. Dankzij de Track Pile® -techniek kunnen micropalen doorgaans tot op grotere dieptes worden ingeboord dan met traditionele palen mogelijk is. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden garanderen de micropalen continue maximale veiligheid aangezien ze geen invloed ondervinden van weersomstandigheden, stijging van het grondwater, uitspoeling of uitdroging van kleigrond. Een dergelijke garantie is gebaseerd op het feit dat de micropalen met Track Pile® zeer diep worden ingebracht, tot een grondlaag waarin de eerder genoemde verschijnselen niet relevant zijn. Aangezien de diameter van de micropalen klein is, kan - vergeleken met traditionele palen - een kleinere afstand tussen de palen worden aangehouden. Dit is een uitermate positief aspect omdat het totale gewicht van de structuur in statisch opzicht veel homogener en gelijkmatiger over de fundering wordt verdeeld en niet op enkele punten is geconcentreerd. Dit biedt enorme voordelen voor de veiligheid van de ingreep en de stabiliteit van de bouwconstructie. Dankzij de hoge uitvoeringssnelheid kunnen meer dan 80 micropalen per dag tot op een gemiddelde diepte van 18 meter worden ingedreven.

 

Toepassingsgebieden

- Alle soorten funderingen in aanbouw, ongeacht of het grondplaten, poeren of funderingsbalken zijn;
- Preventieve versterking van nog te realiseren fabrieksvloeren of versteviging van bestaande vloeren;
- Betonnen wegdekken;
- Betonnen vloerplaten voor zware machines, masten, opslagtanks en dergelijke;
- Spoor- en autowegbruggen;
- Landingsbanen voor vliegtuigen en helikopters.

 

De voordelen

- Een zeer lage kostprijs en korte uitvoeringstijden voor het indrijven van de micropalen, in aantallen van meer dan 80 per dag;
- Overeenstemming met de inboringsdruk volgens het bouwontwerp en controle van het draagvermogen van elke micropaal;
- Na de uitvoering van het werk zijn de micropalen die volgens de Track Pile® -methode zijn geïnstalleerd onmiddellijk functioneel en kan het funderingswerk zonder enige vertraging worden voltooid;
- Voorboren, grondafvoer en injecties met cement- of betongrout zijn niet nodig;
- De machine hoeft niet te worden verankerd en gebruikt het eigen gewicht als tegendruk;
- Vrijwel geen geluidsoverlast tijdens het indrijven van de micropalen.

Meer informatie ... kijk naar onze TRACK PILE® brochure