VERZAKKING EN HERSTEL VAN WOONHUIZEN

DE MEEST INNOVATIEVE TECHNIEKEN VOOR DE VERSTERKING EN HET HERSTEL VAN WONINGEN DIE SCHEUREN, VERZAKKINGEN OF SCHEEFSTAND VERTONEN

DE OORZAKEN VAN VERZAKKING

De maatregelen voor het herstel van een woonhuis kunnen we pas bepalen nadat de oorzaken van de verzakking bekend zijn. Scheuren en schade aan binnen- en buitenmuren van een gebouw duiden op grondmechanische problemen. Het is bijna onmogelijk een gebouw te vinden dat geen kleine scheuren vertoont. Het probleem neemt ernstige vormen aan wanneer dergelijke kleine scheuren in muren in aantal toenemen en breder worden. Er is dan sprake van een uitzonderlijke en zeer verontrustende verzakking van de grond.
De oorzaken voor scheuren in de binnen- of buitenmuren van een gebouw kunnen verschillend zijn. In de loop der tijd kan de funderingsgrond verzakken door een verhoogde structurele belasting (een extra verdieping, geconcentreerde belastingen of zware machines in een hoek of binnen het gebouw), maar ook door een verslechtering van de geotechnische eigenschappen ten gevolge van droogte of externe factoren die de chemische bodemgesteldheid en de grondwaterstroming veranderen. Doordat de fijnere gronddeeltjes wegspoelen ontstaan er leemtes in de bodem, waardoor het bouwwerk gaat hellen. Al deze verschijnselen leiden tot zetting van de ondergrond en dientengevolge tot verzakking van de muren. De directe oorzaak van scheurvorming in binnen- of buitenmuren is een verzakking van de muur zelf of van de fundering. Desalniettemin kunnen ook een aantal bijkomende factoren een rol spelen.

DE OPLOSSING

De stabilisering van de ondergrond is van essentieel belang voor een definitief herstel van structurele verzakkingen. De funderingsgrond kan worden gestabiliseerd door het terrein waarop het gewicht van de constructie aangrijpt te versterken. Op deze manier wordt de kern van het probleem aangepakt en kan verdere verzakking worden voorkomen. Zo komt de stabiliteit en dientengevolge de bruikbaarheid van het gebouw niet in gevaar.
De verstevigingswerkzaamheden kunnen voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen worden uitgevoerd. In beide gevallen worden in de eerste plaats de fundering en de ondergrond versterkt door middel van bodeminjecties met expansiehars die leiden tot een verbetering van de technische eigenschappen van de grond waarop het gewicht van het gebouw rust. Vervolgens wordt de bouwconstructie definitief aan een diepere, harde grondlaag verankerd door de installatie van hydraulische gedrukte micropalen van Novatek. Dankzij deze methode is het mogelijk zowel de bodem als de fundering te verstevigen.

De oplossing bij uitstek is Novatek die met haar methodes op basis van zeer innovatieve civieltechnische en industriële technieken voor bodem- en funderingsherstel elk jaar duizenden snelle en weinig invasieve ingrepen met tien jaar garantie verricht. De methodes van Novatek zijn ontworpen door vakkundige ingenieurs en worden toegepast door gespecialiseerd personeel met jarenlange ervaring.

Novatek lost uw problemen met de verzakking van muren en de daaropvolgende scheurvorming definitief op! Gegarandeerd!

Onze technieken