SCHEUREN IN BUITENMUREN, STRUCTURELE SCHEURVORMING IN GEBOUWEN

DE OPLOSSING VOOR PROBLEMEN MET SCHEUREN IN DE BINNEN- EN BUITENMUREN VAN GEBOUWEN

DE OORZAKEN

Scheuren in de binnen- en buitenmuren van een gebouw duiden op gronddynamische problemen. Het is bijna onmogelijk een gebouw te vinden dat geen scheuren vertoont, mits ze klein zijn. Het probleem neemt ernstige vormen aan wanneer dergelijke kleine scheuren in de binnen- of buitenmuren in aantal toenemen en breder worden. Er is dan sprake van een uitzonderlijke en verontrustende zetting van de grond.
Scheuren in de muren van een gebouw kunnen verschillende oorzaken hebben. In de loop der tijd kan de funderingsgrond verzakken door een verhoogde structurele belasting (een extra verdieping, geconcentreerde belastingen of veel zware machines op een hoek of in het gebouw), maar ook door een verslechtering van de geotechnische eigenschappen van de grond ten gevolge van droogte of externe factoren. Hierdoor veranderen de chemische bodemgesteldheid en de grondwaterstroming met als gevolg dat de kleinere bodemdeeltjes wegspoelen. Al deze verschijnselen leiden tot zetting van de ondergrond en dientengevolge tot verzakking van de muren van het gebouw. De directe oorzaak van scheurvorming in binnen- of buitenmuren is een verzakking van de muur zelf. Desalniettemin kunnen ook een aantal bijkomende factoren een rol spelen.

DE OPLOSSING

Scheurvorming kan worden opgelost door de fundering en de bouwgrond te verstevigen. Het is belangrijk om de grond en de fundering als één geheel te beschouwen. Daarom moeten het probleem én de oplossing daarvoor in hun totaliteit worden bestudeerd. Dit betekent dat de beste oplossing gelegen is in een stabilisering van zowel de grond als de fundering, in de vorm van een verbetering van hun technische eigenschappen. Zo nodig moet ervoor worden gezorgd dat het gebouw steunt op een grondlaag die voldoende draagkracht voor het gewicht van de constructie biedt. Het is mogelijk dergelijke diepe grondlagen te bereiken door middel van speciale technieken waarmee problemen met dieptefunderingen kunnen worden verholpen.

De oplossing bij uitstek is Novatek die met haar methodes op basis van zeer innovatieve civieltechnische en industriële technieken voor bodem- en funderingsherstel elk jaar duizenden snelle en weinig invasieve ingrepen met tien jaar garantie verricht. De methodes van Novatek zijn ontworpen door vakkundige ingenieurs en worden toegepast door gespecialiseerd personeel met jarenlange ervaring.

Novatek lost uw problemen met de verzakking van muren en de daaropvolgende scheurvorming definitief op! Gegarandeerd!

Onze technieken