PAAL IN GEWAPEND HARS (geregistreerd patent)

VOOR DE OVERBRENGING VAN HET STRUCTURELE GEWICHT OP EEN DIEPERE GROND GROTERE DAN DE BULB DRUK

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Versteviging van fundering van gewapend beton van bestaande gebouwen of nieuwbouw, die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, ten opzichte van slechte mechanische eigenschappen van de bodem;
- Versteviging van bestaande gebouwen met verzakkingen aan de fundering die oorzaak zijn geweest van schade en muurscheuren aan de bovenliggende muren, wegens de aantasting van de bodem;
- Versteviging van industriële bestrating die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, waarop zware machines of interne zware structuren staan of bewegen (opslagplaatsen in fabriekshallen, ezv.).

BESCHRIJVING VAN DE TECHNOLOGIE

Volgens deze techniek worden er gaten geboord waarin een stalen wapening wordt ingebracht die vervolgens de kern van de paal van gewapende kunsthars zal vormen. Vervolgens wordt expansiehars in de paal zelf en in de ruimte tussen de wapening en de grond geïnjecteerd. Door uitzetting van de kunsthars in het boorgat vormt zich de definitieve kolomstructuur van de paal en wordt de wapening ingekapseld.
Het gebruik van micropalen van gewapende kunsthars is bedoeld om een deel van het gewicht van de bovengelegen constructie over te brengen naar een resistente grondlaag. Met behulp van deze techniek kan een maximale aanzetdiepte van 5 tot 6 meter onder het maaiveld worden bereikt.
Deze methode levert opmerkelijke resultaten op:
- Beperking van de injecties met expansiehars zodat onnodige verspilling wordt voorkomen;
- Flexibele toepassingsmogelijkheden omdat de werkzaamheden in beperkte ruimtes met een geringe werkhoogte (in kelders, onder trappen) kunnen plaatsvinden, zonder het gebruik van rupsmachines of andere gemotoriseerde machines, ook al zijn de afmetingen daarvan gering.
Onderzoeken die tot nu toe op basis van een groot aantal belastingtests zijn uitgevoerd, hebben een l’betrouwbare rekenmethode voor de inschatting van het draagvermogen van kunsthars palen opgeleverd.
De resultaten van die onderzoeken zijn vermeld in verschillende testrapporten die samen met de bovengenoemde rekenmethode gratis ter beschikking worden gesteld aan technische professionals die deze bij Novatek aanvragen.

BESCHRIJVING VAN DE TECHNOLOGIE

De installatie van kunsthars palen omvat de volgende fasen:
- Het boren van een gat met een diameter van 7 cm in de fundering, met behulp van een handboorhamer of een kleine booreenheid op luchtbanden;
- Het voorboren van de grond onder de fundering met behulp van een hydraulische vijzel totdat de grondlaag wordt bereikt waarnaar de structurele belasting kan worden overgebracht;
- Het inbrengen van een stalen boorstang in het boorgat, die als wapening voor de kunsthars paal zal dienen;
- Het injecteren van expansiehars in de paal zelf en in de ruimte tussen het wapeningselement en de grond.
Door uitzetting van de kunsthars in het boorgat vormt zich de definitieve kolomstructuur van de paal en wordt de wapening ingekapseld. Tijdens de injectiefase zal de kunsthars na het vullen van het boorgat naar boven bewegen en een laag van enkele centimeters onder de funderingszool vormen. Door dit uitzettingsproces zal de verbinding grond-fundering steeds compacter worden waardoor de bovenliggende structuur - indien nodig - wordt opgevijzeld.
 

MICROPALEN VAN GEWAPEND BETON

GEREALISEERD MET BEHULP VAN HOOGWAARDIGE CEMENTSPECIE

Als variant op de kunsthars palen kunnen in de plaats van kunsthars ook expanderende cementspecies (zoals Emaco S55) worden gebruikt. De methode volgens welke deze palen worden gerealiseerd is dezelfde als die voor palen van gewapende kunsthars, met uitzondering van de laatste uitvoeringsfase waarin, in plaats van kunsthars, cementgroutspecie langs het wapeningselement wordt geïnjecteerd. Bij deze toepassing is opvijzeling van de constructie niet mogelijk.