HERSTEL VAN FUNDERINGSPLATEN

MET ÉÉN METHODE DIE TWEE BELANGRIJKE TECHNIEKEN COMBINEERT:
MICROPALEN EN EXPANSIEHARS

DE OORZAKEN

Voordat we een goed inzicht in de oorzaken van een verzakking van de funderingsplaat kunnen krijgen, moet worden uitgelegd wat een funderingsplaat is en waarvoor hij wordt gebruikt.
Funderingsplaten zijn plateaus met een continue stijve structuur die de structurele belasting (het gewicht van het gebouw) overbrengen op een uitgestrekt oppervlak in de onderliggende grond. Door middel van dergelijke grondplaten is het mogelijk de last over het hele steunvlak te verspreiden. Daarom worden ze gebruikt voor bodemsoorten met slechte grondmechanische eigenschappen (kleigrond en opgehoogde grond).
De verzakking van een funderingsplaat kan worden teruggeleid tot een enkele oorzaak of een combinatie van oorzaken. De belangrijkste zijn: een onjuiste verdeling van de belasting over de plaat, het aanbrengen van gewicht (bijvoorbeeld grond) aan één kant van het gebouw, nieuwbouw in de nabijheid van het gebouw of uitwassing. Verzakking van een funderingsplaat treedt met name op wanneer de bodem veel kleideeltjes of ophoogmateriaal bevat.
 

DE OPLOSSING

Funderingsplaten worden doorgaans op zachtere grondsoorten aangelegd. Bij de bouwkundige berekeningen wordt ervan uitgegaan dat eventuele zettingen na de bouw beperkt en uniform zullen zijn. Het komt echter vaak voor dat de zetting ongelijk verloopt en het gebouw scheef komt te staan. Dankzij de door haar ontwikkelde technieken is Novatek in staat het gebouw door middel van injecties met expansiehars (eventueel 20 tot 30 cm) op te vijzelen en het definitief te verankeren door toepassing van hydraulisch gedrukte micropalen. De beste en meest economische oplossing voor het behoud van stabiliteit is uiteraard een preventieve ingreep tijdens de bouw van de funderingsplaat, in de vorm van de installatie van een geschikt aantal micropalen.

De oplossing bij uitstek is Novatek die met haar methodes op basis van zeer innovatieve civieltechnische en industriële technieken voor bodem- en funderingsherstel elk jaar duizenden snelle en weinig invasieve ingrepen met tien jaar garantie verricht. De methodes van Novatek zijn ontworpen door vakkundige ingenieurs en worden toegepast door gespecialiseerd personeel met jarenlange ervaring.

Novatek lost uw problemen met de verzakking van muren en de daaropvolgende scheurvorming definitief op! Gegarandeerd!

Onze technieken