Technische gegevens van Novatek-expansieharsen

De technische eigenschappen van de kunstharsen die door Novatek zijn ontwikkeld en worden toegepast:

- HDR1000 

De ultracompacte kunsthars HDR1000 is met name geschikt voor ingezakte of verbrokkelde funderingen. Het product wordt gekenmerkt door een hoge schuifsterkte en drukvastheid en een lage uitzettingscoëfficiënt:

- Dichtheid van 350 kg/m3 bij vrije expansie
- Uitzettingscoëfficiënt 1 : 3
- Minimale drukvastheid 3.000 kPa
- Reactietijd van de uitzetting ongeveer 30 seconden

 

- HDR300 statica 

Dankzij het gebruik van HDR300 STATICA worden door gericht verstevigingswerk de mechanische eigenschappen van de verticale druk (van Bousinnesq bulb) verbeterd. Deze techniek kan op verschillende dieptes worden toegepast.

- Dichtheid van 90 kg/m3 bij vrije expansie
- Uitzettingscoëfficiënt 1 : 12
- Minimale drukvastheid 800 kPa
- Reactietijd voor een halfvaste toestand ongeveer 3 seconden
- Reactietijd van de uitzetting ongeveer 40 seconden

 

- HDR200 

HDR200 expansiehars wordt toegepast onder de funderingsplaat van betonnen funderingen waarvan het overgrote deel van de verzakte constructie moet worden hersteld. Deze expansiehars wordt tevens gebruikt voor het aanbrengen van kunsthars palen. In de open lucht zet HDR200 tot ongeveer 25 keer het oorspronkelijk volume uit. In geval van harsinjecties in de grond neemt het volume ongeveer 5-10 maal toe ten opzichte van de oorspronkelijke toestand. De chemische reactie die de uitzetting opwekt, begint meteen na het mengen en eindigt op het moment dat het product is gestold tot een agglomeraat met een hoge drukvastheid en schuifsterkte.

- Dichtheid van 40 kg/m3 bij vrije expansie
- Uitzettingscoëfficiënt 1 : 25
- Minimale drukvastheid 500 kPa
- Reactietijd ongeveer 50 seconden