VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat doet Novatek?
Novatek is verantwoordelijk voor het consolideren van funderingen en grond consolidatie voor de restauratie van gebouwen met scheuren in de muren, differentiële verzakingen en het verlagen van vloeren voor particulieren en bedrijven.

Waar is Novatek aanwezig?
Novatek is in staat, dankzij haar wijdverspreide aanwezigheid, om werkzaamheden uit te voeren op het gehele Italiaanse grondgebied, inclusief de eilanden. Het bedrijf is ook actief in Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland.

Zijn kosten verbonden aan de inspectie en het maken van een offerte?
Nee. Zowel de inspectie door een van onze specialisten alsook het maken van een offerte zijn en zonder enige verplichting voor de klant.

Wat moet ik doen na de inspectie door de specialist en het ontvangen van de offerte?
Als u akkoord gaat met onze offerte hoeft u die alleen maar te ondertekenen en terugsturen.

Welke garanties biedt Novatek op de werkzaamheden?
Met ingang van de datum van oplevering van het werk geeft Novatek 10 jaar garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden. Als er opnieuw verzakingen optreden in het behandelde gebied, zal Novatek een nieuwe ingreep uitvoeren op eigen kosten, zonder provisie of eigen risico van de klant.

Zijn de technologieën die Novatek gebruikt gelijk aan die van andere bedrijven?
Nee. De technologieën die Novatek gebruikt zijn de meest geavanceerde verstevigingstechnologieën, en om die reden zijn ze ontworpen, gedimensioneerd en gefabriceerd door hooggekwalificeerd personeel dat werkzaam is voor de komende jaren binnen het bedrijf.

Geven de werkzaamheden veel overlast?
Nee, het fundamentele kenmerk van al onze werkzaamheden is dat zij voor weinig overlast zorgen. De ingreep met het gebruik van de harsen voorziet in het boren van gaten met de handmatige boormachine van een maximale diameter van 26 mm. De ingreep met micropalen voorziet in het boren van gaten van ongeveer 7 cm diameter.

Waar wordt de werkauto geparkeerde?
De werkauto van Novatek, met alle nodige apparatuur voor de werkzaamheden, kan worden geparkeerd op een maximale afstand van 60 meter van het werkgebied. In bijzondere gevallen kunnen ook andere voorzieningen worden getroffen om onze werkauto op een grotere afstand te parkeren.

Hoeveel kan een gebouw of bestrating kan worden verhoogd?
De harsen, die Novatek gebruikt, maken het mogelijk om gebouwen of vloeren met zelfs meer dan 30 cm op te tillen. Novatek heeft al veel van dit soort werkzaamheden met een grote succes uitgevoerd. U vindt de informatie hierover in onze referenties. Sommige van deze werkzaamheden hebben zelfs verbazing gewekt in de media.

Bestaat het gevaar dat het gebouw waarbij harsen worden gebruikt meer dan noodzakelijk wordt opgetild?
Nee. Tijdens de injectie-fase en het optillen worden de werkzaamheden continu gecontroleerd door middel van laser instrumentatie.

Zijn de Novatek-technieken effectief in het geval van droge bodems?
Ja. Novatek voert werkzaamheden uit op terrein die gevoelig zijn voor veranderingen in de vochtigheid van de grond. In deze gevallen heeft de geïnjecteerde hars in de ondergrond een tweeledige taak: het vullen van de ruimtes die het water in de grond heeft gelaten en het comprimeren en verhogen van de schuifsterkte van de bodem naast de zones waar de hars wordt geïnjecteerd. Het is ook mogelijk om harsen en micropalen samen te gebruiken.

Hoe wordt de keuzen bepaald welke hars gebruikt gaat worden?
Het type te gebruiken hars wordt door het technisch personeel van Novatek bepaald aan de hand van de analyse van de geologische gegevens van de bodem en de gegevens over het soort gebouw en omvang van de fundering.

Kan Novatek werkzaamheden ook op een zandbodems en kleibodems uitvoeren?
Ja. Novatek beschikt over verschillende harsen voor verschillende chemisch-fysische eigenschappen, alsook palen en micropalen geschikt om een gebouw op een diepere harde ondergrond te vestigen.

Wat is het gedrag van de harsen in de grond?
Voor losse ondergrond met grote korrels (zand of grind type) doordringt de hars de deeltjes die de ondergrond vormen door op te treden als een bindmiddel met hoge mechanische eigenschappen. Voor cohesieve gronden (leem- en kleibodems) vormt de hars vertakkingen gericht naar de gebieden met een lagere weerstand en op deze manier versterkt de hars de nabijgelegen gebieden.

Hebben de harsen voldoende draagvermogen en consistentie om de belasting van het gebouw te waarborgen?
Ja. Novatek beschikt over verschillende soorten harsen met een dichtheid tussen 30 en 800 kg/m3 en druksterkte tussen 9 en 200 kg/cm2.

Welke draagvermogen hebben de micropalen gebruikt door Novatek?
Novatek gebruikt stalen micropalen S355JR (Fe510B) die in de grond worden ingebracht totdat ze een weerstand van 22-25 ton bereiken. De micropalen van Novatek hebben ook, dankzij hun gewalste structuur, een aanzienlijke laterale greep.

Hebt u het antwoord op uw vraag hier niet kunnen vinden? klik hier