VERSTEVIGING EN OPVIJZELING VAN HELLENDE EN INGEZAKTE VLOEREN

OPVIJZELING TOT 20-30 CM WAARDOOR DE VLOER PERFECT OP NIVEAU WORDT GEBRACHT

DE OORZAKEN VAN VERZAKKING

De verzakking van vloeren van woonhuizen of bedrijfspanden is een rechtstreeks gevolg van slechte grondmechanische eigenschappen.
De verzakking van een vloer kan worden teruggeleid tot een enkele oorzaak of een combinatie van oorzaken. De belangrijkste zijn: inklinking van de bodem die in de bouwfase niet voldoende is verdicht, uitwassing, verhoging van de puntvormige belasting op de grond zelf, een gewijzigde verzadigingsgraad van de bodem (watergehalte) en trillingen door het verkeer van heftrucks of andere zware machines. Een vloer kan met name verzakken wanneer de grond veel kleideeltjes of ophoogmateriaal bevat.
Een verslechtering van de geotechnische bodemgesteldheid leidt tot veranderingen in de chemische samenstelling van de bodem en de grondwaterstroming, waardoor fijnere gronddeeltjes wegspoelen en er leemtes ontstaan. Door deze verschijnselen kunnen vloeren gaan verzakken en hellen en zal er op het oppervlak scheurvorming ontstaan.

DE DEFINITIEVE OPLOSSING

Met het oog op een definitieve oplossing van het probleem is stabilisering van de ondergrond van fundamenteel belang. De funderingsgrond kan worden gestabiliseerd door middel van versterking van het terrein dat de last van het gewicht van de vloer draagt. Op deze manier wordt de kern van het probleem aangepakt en kan verdere verzakking worden voorkomen. Zo komt - in bepaalde gevallen - de bruikbaarheid van het gebouw niet in gevaar.
De beste oplossing is een injectie met Novatek-expansiehars. Dankzij de bijzondere chemisch-fysische eigenschappen van deze kunsthars kunnen vloeren in zeer korte tijd worden verstevigd en opgevijzeld. In bijzonder complexe situaties vormt de gemengde techniek met expansiehars en micropalen een perfecte combinatie voor het herstel van een verzakte vloer.
De expansiehars versterkt de grondlaag onder de vloer omdat eventuele leemtes worden opgevuld en de bodem wordt verdicht. De vloer wordt daardoor tot 20-30 cm gelift en perfect op niveau gebracht.
De micropalen maken de ingreep compleet omdat ze de structurele belasting overdragen naar een diepere grondlaag, die harder en compacter is. Het gevaar van verdere differentiële zettingen wordt zo weggenomen.

De oplossing bij uitstek is Novatek die met haar methodes op basis van zeer innovatieve civieltechnische en industriële technieken voor bodem- en funderingsherstel elk jaar duizenden snelle en weinig invasieve ingrepen met tien jaar garantie verricht. De methodes van Novatek zijn ontworpen door vakkundige ingenieurs en worden toegepast door gespecialiseerd personeel met jarenlange ervaring.

Novatek lost uw problemen met de verzakking van muren en de daaropvolgende scheurvorming definitief op! Gegarandeerd!

Onze technieken