ZELFBORENDE MICROPAAL

VOOR DE BEVESTIGING VAN DE FUNDERING OP SAMENHANGENDE BODEM

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Versteviging van fundering van gewapend beton van bestaande gebouwen of nieuwbouw, die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben
- Versteviging van bestaande gebouwen met verzakkingen aan de fundering die oorzaak zijn geweest van schade en muurscheuren aan de bovenliggende muren, wegens de aantasting van de bodem;
- Versteviging van industriële bestrating die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, waarop zware machines of interne zware structuren staan of bewegen (opslagplaatsen in fabriekshallen, ezv.).

BESCHRIJVING VAN DE TECHNOLOGIE

De zelfborende minipaal AP bestaat uit een aantal stalen modules met een verbeterde hechting. De minipalen worden met een roterende beweging op maximale kracht diep in de grond geschroefd totdat de vooraf bepaalde harde grondlaag is bereikt. De ingeboorde minipaal wordt vervolgens door het storten van speciale cementmortels met de fundering verbonden. Met deze zelfborende minipalen (met een diameter van 4,5 cm, een dikte van 0,7 cm en een lengte van 1,2 m elk) zijn optimale resultaten behaald in onsamenhangende grondsoorten (klei en leem) en in mergel.
Het inboren van deze palen verloopt moeizamer in grond met een granulaire samenstelling zoals grind. In dat geval wordt gebruik gemaakt van hydraulisch gedrukte micropalen. AP-palen zijn bovendien geschikt voor alle toepassingen waarbij het ten behoeve van de inboring onder druk niet mogelijk is een goede verankering met de fundering tot stand te brengen. Net als MP/60-micropalen kunnen AP-palen worden gecombineerd met de toepassing van expansiehars.

BESCHRIJVING VAN TECHNOLOGIE

De minipalen worden ingedreven met een booreenheid die gaten met een diameter van ongeveer 7 cm door de bestaande fundering boort en de palen vervolgens diep de grond in schroeft totdat een grondlaag wordt bereikt waarnaar de structurele belasting kan worden overgedragen. De palen kunnen onder een helling van enkele graden worden ingedreven zodat de overdracht van belastingen tussen de structuur, het funderingsoppervlak en de dieptefundering wordt geoptimaliseerd. Elke micropaal heeft een losse boorkop en een buitenoppervlak met een bijzonder grillige structuur. Hierdoor kan de paal ook door harde steengrondlagen dringen en is voorboren niet noodzakelijk. De paal beweegt zich immers als een schroef door de grond. De elementen zijn ongeveer 1,2 meter lang en worden met behulp van een schroefanker met elkaar verbonden. De booreenheid die voor het werk wordt gebruikt, is geïnstalleerd op een machine met rupsbanden die ook in zeer beperkte ruimten kan manoeuvreren.
Tijdens het inboren wordt de tegendruk permanent gemonitord met een meetapparaat dat met het boorsysteem verbonden is. Op deze wijze kan de dichtheid van de doorboorde grond worden ingeschat.
De ingeboorde minipaal wordt vervolgens met de fundering verbonden door het storten van speciale cementgroutspecies zoals Emaco S55. De draagkracht van AP-micropalen varieert van 12 tot 15 ton.
Net als in het geval van hydraulisch gedrukte micropalen neemt ook bij AP-palen de zijdelingse hechting toe nadat de palen zijn geïnstalleerd. Dit betekent dat wanneer er na enkele dagen nieuwe belastingtests worden uitgevoerd er veel hogere draagkrachten worden geregistreerd ten opzichte van de waarden die tijdens het boorwerk zijn gemeten.