MICROPAAL EN HARSEN

EEN PERFECTE COMBINATIE

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Versteviging van fundering van gewapend beton van bestaande gebouwen of nieuwbouw, die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, ten opzichte van slechte mechanische eigenschappen van de bodem;
- Versteviging van bestaande gebouwen met verzakkingen aan de fundering die oorzaak zijn geweest van schade en muurscheuren aan de bovenliggende muren, wegens de aantasting van de bodem;
- Versteviging van industriële bestrating die een verhoging van de draagkracht van de grondlagen nodig hebben, waarop zware machines of interne zware structuren staan of bewegen (opslagplaatsen in fabriekshallen, ezv.).

BESCHRIJVING VAN DE TECHNOLOGIE

Deze techniek combineert de verstevigende eigenschappen van expansiehars onder gemonitorde uitzetting met het draagvermogen van stalen MP/60-micropalen die hydraulisch worden ingedreven..
Met deze methode kunnen uitstekende resultaten worden behaald:
- Consolidatie en verhoging van de toelaatbare belasting van de grond die door de totale last van de bovengelegen constructie onderworpen is aan drukbelasting, en de opvulling van eventuele holtes, scheuren en macroporiën;
- Herstel van het contactoppervlak tussen de grond en de fundering om zo een uniforme lastverdeling tot stand te brengen en differentiële verzakkingen te voorkomen;
- Renovatie van funderingen die vermoedelijk door chemisch-fysische factoren zijn aangetast;
- Dissipatie van de structurele belasting op de grond, door middel van tegendruk onder het steunvlak en door wrijving langs de paalschacht;
- Opvijzeling van de bovenliggende structuur wanneer dat nodig is.

De techniek met micropalen en kunsthars omvat twee fasen:
- De eerste fase bestaat uit het opvullen van holtes en de consolidatie van de grond vlak onder de grondplaat door middel van injecties met expansiehars onder gemonitorde uitzetting, totdat de bovengelegen structuur iets wordt opgevijzeld;
- In de tweede fase worden de micropalen onder druk geïnstalleerd met een hydraulische vijzel die is uitgerust met een manometer waarop de druk kan worden afgelezen die nodig is om de stalen elementen in de grond te drijven. Met deze manometer kan tegelijkertijd de draagkracht van ieder afzonderlijke micropaal worden gecontroleerd. De hydraulische cilinder die voor het indrijven van de micropaal wordt gebruikt, kan op de kop van de paal een maximale kracht van ongeveer 25 ton uitoefenen. Wanneer de micropaal een grondlaag bereikt die voldoende tegendruk voor haar eigen drukkracht biedt, wordt de vijzel verwijderd en wordt de MP/60-MICROPAAL van binnen met cement gevuld en definitief met de fundering verbonden.

Conform het Italiaanse ministeriële besluit van 14-01-2008 (Nieuwe bouwnormen) gebruikt Novatek voor de bepaling van de theoretische weerstand van de MP/60-micropalen een rekenmethode waarin de op de werkplek gemeten testresultaten rechtstreeks worden verwerkt. Novatek stelt deze rekenmethode graag gratis ter beschikking van technische professionals die deze dienst aanvragen.