HERSTEL VAN FUNDERINGSPOEREN

NOVATEK-TECHNIEKEN VOOR DE OPLOSSING VAN PROBLEMEN RONDOM DE VERZAKKING VAN FUNDERINGSPOEREN

PROBLEMEN MET POERENFUNDERINGEN

Novatek verricht elk jaar duizenden inspecties in gebouwen waarvan de fundering is verzakt.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste, maar uiteraard niet alle mogelijke factoren die kunnen leiden tot aantasting van een poerenfundering:

- Uitwassing ten gevolge van lekkages, kapotte leidingen en rioleringsbuizen of een verkeerd beheer van het regenwater;
- Wateronttrekking door plantenwortels in de nabijheid van het gebouw;
- Verschillen in geotechnische eigenschappen die een differentiële zetting veroorzaken;
- Ongelijke funderingen met aanlegdieptes op verschillende niveaus;
- Aanwezigheid van excentrische belastingen op de poeren;
- Ongelijke belastingen op de fundering of een ongewone geotechnische toestand veroorzaakt door zowel de grondgesteldheid als de grondwaterstroming, die leiden tot zettingen die niet typisch voor het desbetreffende gebouw zijn;
- De noodzaak van een dwarsverbinding tussen de poeren om de seismische prestaties van het gebouw te verbeteren of aan te passen.

DE OPLOSSING VAN NOVATEK

De oplossing die Novatek voor het herstel van poerenfunderingen biedt, wordt afgestemd op het doel van de herstelwerkzaamheden en de kenmerken van het gebouw, de grond en het type zetting dat is opgetreden.
Voor het herstel van verzakte poerenfunderingen past Novatek de volgende technieken toe:
- Injecties van HDR- of gemengde harsen op verschillende dieptes;
- De installatie van hydraulisch gedrukte stalen micropalen MP60 met een verbeterde hechting;
- De Lift&Block-methode met HDR-harsinjecties en de installatie van MP60-micropalen.

De oplossing bij uitstek is Novatek die met haar methodes op basis van zeer innovatieve civieltechnische en industriële technieken voor bodem- en funderingsherstel elk jaar duizenden snelle en weinig invasieve ingrepen met tien jaar garantie verricht. De methodes van Novatek zijn ontworpen door vakkundige ingenieurs en worden toegepast door gespecialiseerd personeel met jarenlange ervaring.

Novatek lost uw problemen met de verzakking van muren en de daaropvolgende scheurvorming definitief op! Gegarandeerd!

Onze technieken