Lift en verstevigt

Het dispositief met de instelbare voorspanning lift en versterkt de gebouwen tot het oorspron-kelijk niveau. Ook over meer dan 30 cm.


Onmiddellijke verificatie

Het laadvermogen van elke LIFT PILE® element wordt tijdens de werkzaamheden ge-controleerd en gekalibreerd


Draagkracht volgens plan

LIFT PILE® stelt in staat om het geplande draagvermogen te bereiken door middel van de druk uitgeoefend door de hydraulische vijzel.


Snel en met weinig overlast

Snelle ingreep en zonder graafwerkzaamhe-den, met behoud van de toegankelijkheid en de functionaliteit van het gebouw.


Preventieve versteviging

LIFT PILE® stelt de ontwerper in staat om de belasting op de fundering van nieuwe gebouwen te reduceren.


Onmiddellijk resultaat met de Novatek garantie

De klant kan direct na de werkzaamheden starten met het herstel van de muurschuren. Bij het funderingsherstel van LIFT PILE® geeft Novatek 15 jaar garantie.